Kestävän matkailun periaatteet

Fiskarsin Ruukin vetovoimaisuus perustuu sen kulttuuri- ja luontoarvoihin. Tämä sitouttaa meidät toimimaan vastuullisesti ja kestävästi, ei ainoastaan matkailun saralla, vaan koko alueen ylläpidossa ja kehityksessä. Yhdessä Fiskarsin toimijoiden ja yrittäjien kanssa tuemme Fiskarsin ruukin kulttuuri- ja luontoarvojen säilymistä ja edistämme niiden suojelua. Ohjenuoraksi olemme ottaneet yhdessä laatimamme Kestävän kehityksen periaatteet.

Fiskars Oyj Abp Real Estate & Fiskars Village

Kestävän kehityksen periaatteet

 

Periaate nro 1. Tuemme Fiskarsin ruukin kulttuuri- ja luontoarvojen säilymistä ja edistämme niiden suojelua  

 • Kulttuuri- ja luontoarvot ovat tärkeä matkan syy
 • Matkailu ei saa vaarantaa Fiskarsin ruukin kulttuuri- ja luontoarvoja, ja pyrimme ehkäisemään matkailun haitallisia vaikutuksia ennakoivasti
 • Kehitämme matkailua ja matkailupalveluja Fiskarsin ruukin piirteisiin ja kysyntään sopiviksi
 • Edistämme käsityöläisten, muotoilijoiden ja taiteilijoiden mahdollisuuksia asua ja tehdä töitänsä Fiskarsin ruukissa
 • Kerromme kävijöille Fiskarsin ruukin arvoista

Periaate nro 2. Pyrimme minimoimaan ympäristön kuormitusta 

 • Edistämme mahdollisuuksia matkustaa Fiskarsin ruukkiin julkisin kulkuvälinein ja vähäpäästöisesti
 • Kasvatamme viipymää matkailualueella
 • Pyrimme toimimaan energia- ja materiaalitehokkaasti, esimerkiksi käyttämällä uusiutuvia energialähteitä lämmitykseen, kuten hake ja tuulisähkö.
 • Pyrimme toimimaan hyvänä esimerkkinä ympäristöasioissa esimerkiksi käyttämällä luonnonmateriaaleja ja kierrätettäviä materiaaleja, sekä rakentamisessa, että korjaamisessa.
 • Mahdollistamme ja kannustamme kävijöitä toimimaan ympäristöystävällisesti
 • Edistämme mahdollisuuksia lajitteluun, kierrättämiseen ja kiertotalouden ratkaisuihin

Periaate nro 3. Vahvistamme paikallisuutta 

 • Paikallinen tietämys, tutkimustieto, kokemukset ja kulttuuri ovat lähtökohta elämysten tarjonnassa
 • Opastus on laadukasta ja tarjoamme toimijoille perehdytystä alueen tuntemukseen
 • Lisäämme Fiskarsin ruukin arvostusta laadukkaasti tuotetuilla matkailupalveluilla
 • Kehitämme ja hoidamme Fiskarsin ruukkia yhteistyössä paikallisten sidosryhmien kanssa

Periaate nro 4. Edistämme hyvinvointia ja terveyttä

 • Kannustamme kävijöitä monipuolisiin, omatoimisiin ja ohjattuihin kulttuuri- ja luontoelämyksiin
 • Varmistamme myymiemme palveluiden ja tuotteiden käyttäjäturvallisuuden ja edellytämme, että valitsemamme yhteistyökumppanit toimivat hyvien käytänteiden ja lakien mukaisesti.
 • Pyrimme palveluidemme monipuolisuuteen niin, että ne palvelisivat kaikkia asiakasryhmiä, näiden taustasta riippumatta.
 • Parannamme kävijöiden mahdollisuuksia lisätä sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä hyvinvointiaan
 • Edistämme paikallisten asukkaiden virkistäytymistä ja parannamme alueen elinolosuhteita

Periaate nro 5. Edistämme paikallistaloudellista kasvua ja työpaikkojen luomista  

 • Tarjoamme kävijöille laadukkaita ja Fiskarsin ruukin vetovoimalle rakentuvia palveluja
 • Teemme aktiivista yhteistyötä paikallisten yrittäjien ja toimijoiden kanssa ja tarjoamme heille näkyvyyttä ja sekä alustan palveluiden sähköiseen myyntiin ja jakeluun
 • Tarjoamme tietoa matkailijoille tuotteista ja palveluista ennakkoon, helposti ja kiinnostavassa muodossa eri viestintäkanavissa
 • Edistämme tapahtumien järjestämistä Fiskarsin ruukissa ympäri vuoden osallistamalla paikallisia toimijoita (ja työntekijöitä) mahdollisuuksien ja intressien mukaan
 • Kannustamme matkailijoita viipymään pidempään matkakohteessa

Periaate nro 6. Fiskarsin toimijat viestivät yhtenäisesti Fiskarsin Villagen arvoista ja palveluista  

 • Sitoudumme Fiskarsin ruukin arvoihin – Viestimme yhdenmukaisesti ja vastuullisesti eri kohderyhmille sekä kotimaassa että kansainvälisesti
 • Keräämme ja otamme vastaan palautetta sidosryhmiltä asiakastyytyväisyyden sekä toiminnan kehittämiseksi
 • Järjestämme koulutus- ja yhteistyötilaisuuksia ruukin toimijoiden kesken
 • Kannustamme toimijoita sitoutumaan näihin kestävän matkailun periaatteisiin

 

Periaatteiden laadinnassa olemme hyödyntäneet Metsähallituksen 2016 julkaisemaa Kestävän matkailun periaatteet julkaisua. Lisäksi olemme soveltaneet Green Destinations Foundationin TOP 100 Sustainable Destinations Awards -hakemuksen kriteeristöä kartoittaessamme Fiskars Villagen matkailun kestävyyttä seitsemän aihealueen ja 100 kysymyksen perusteella. Olemme luonnollisesti myös huomioineet Fiskars Groupin yleiset kestävän ja vastuullisen toiminnan periaatteet, jotka koskettavat koko Real Estate yksikkömme toimintaa.

Fiskars Oyj Abp Real Estate & Fiskars Village – Kestävän kehityksen periaatteet.

Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Fiskars Village 2019.