Asukasviihtyvyys-kysely 2024

Hyvä Fiskarsin asukas. Kutsumme sinut osallistumaan Fiskars Oyj Abp:n teettämään asukasviihtyvyyskyselyyn. 

Fiskars Oyj Abp on Fiskarsin postialueen suurin maa-alueiden ja kiinteistöjen omistaja. Omistukseen kuuluu Fiskarsin ruukin puistoalue, lähimetsät sekä suurin osa rakennuksista.  Muita alueella toimivia tahoja ovat Raaseporin kaupunki (mm. tiet ja tiealueet, Peltorivin jätepiste), ELY-keskus (maantie 104=Fiskarsintie), sekä yksityiset maanomistajat, tiekunnat ja kiinteistöjen omistajat. Tavoitteenamme on ylläpitää ja kehittää Fiskarsin ruukin aluetta kestävällä tavalla. 

Teetämme tämän asukasviihtyvyyskyselyn Fiskarsin 375-juhlavuonna ja se jaetaan talouksiin Fiskarsin ruukin alueella. Keräämällä alueen asukkaiden kokemuksia viihtyvyydestä saamme arvokasta tietoa strategia-, kehitys- ja ylläpitotyötämme varten. 

Kysely on jaettu neljään osaan, joista ensimmäisessä kysytään vastaajan taustatietoja. Kolmessa seuraavassa osiossa on kysymyksiä koskien viihtyvyyteen, rakennettuun ympäristöön, viherympäristöön sekä palveluihin ja matkailuun. Lopussa on osio avoimille kommenteille ja terveisille. Vastaamiseen kuluu n. 10 minuuttia. Kyselyyn vastataan anonyymisti, henkilötietoja ei kerätä.

Kiitos etukäteen ajastasi!

Fiskars Oyj Abp, Kiinteistöt
Yhteystiedot: fiskarsvillage@fiskars.com

Siirry kyselyyn tästä