Fiskars invånarenkät 2024 

Bästa Fiskars invånare. Välkommen att delta i Fiskars bolagets invånarundersökning. 

Fiskars Oyj Abp  är Fiskars postnummerområdets (10470) största fastighets- och markägare. Hit hör Fiskars bruks parkområde, närskogar samt största delen av bruksområdets byggnader. Andra aktörer på området är Raseborgs stad (bl.a. ägo och skötsel av vägar och vägområden samt åkerradens återvinnigspunkt), NTM-centralen (landsvägen 104= Fiskarsvägen), samt andra privata markägare, väglag och fastighetsägare. Vårt mål är att upprätthålla och utveckla bruksområdet på ett hållbart sätt. 

I samband med Fiskars 375 årsjubileum, delar vi ut en enkät åt invånare i Fiskars bruk, där vi kartlägger Fiskars invånarnas trivsel. Enkäten är en del av vårt fortsatta utvecklings-, underhålls- och strategiarbete. 

Enkäten består av fyra delar. I den första delen frågar vi bakgrundsinformation om respondenten och i de tre följande frågor om respondentens trivsel, och huruvida den byggda miljön, Fiskars grönområden och bruksområdets tjänster påverkar trivseln. Det tar ca 10 minuter att svara på enkäten. Personuppgifter samlas inte in via enkäten. Man kan svara på enkäten anonymt. 

Vi tackar på förhand för din tid!
Fiskars Oyj Abp, Fastigheter
Vid eventuella frågor, kontakta: fiskarsvillage@fiskars.com

Öppna enkäten här