Fiskarsin alueen luonto

Fiskarsin Ruukki on paitsi historialtaan myös luonnoltaan omanlaisensa. Vehmaan jokilaakson mikroilmasto poikkeaa lähiseuduista, mikä näkyy poikkeuksellisen rikkaana kasvi- ja eläinkuntana, johon kuuluu monia näille leveysalueille harvinaisia lajeja. Yleisilme muistuttaa keskieurooppalaista maisemaa.

Kun ruukkia lähestyy etelästä, kalliotunnelin kautta, edessä avautuu runollinen maisema niittyineen ja rannalla laiduntavine lehmineen.

Fiskarsin ruukin syntymän aikaan 1600 -luvulla ruukkiin pääsi vesiteitse suurilla laivoilla. Vesistöllä oli tärkeä rooli logistiikassa. Noista ajoista on merenpinta laskenut kaksi metriä. Tänään vesitie Fiskarsjokea ja Borgbynjärvi pitkin Pohjanpitäjänlahteen on mukava melontareitti.  Syksyisin Pohjanpitäjänlahden meritaimenet nousevat kutemaan Fiskarsjokeen.

Ruukkia ympäröivät metsäiset jyrkät rinteet jylhine jalopuineen ja vehreine lehtoineen. Eri puulajeihin voi helposti tutustua kiertämällä ruukissa kulkevan pari kilometriä pitkän puulajipolun.

Ruukin läpi virtaa Fiskarsin joki, joka alkaa Kiskosta ja Karjalohjalta. Suurimmat järvet yläjuoksulta lukien ovat Määrjärvi, Orijärvi, Seljänalainen ja Degersjö – kaikki hyvävetisiä kala- ja rapurikkaita järviä. Vesireitit olivat aiemmin tärkeitä kuljetusreittejä, ja matkan varrella löytyykin merkkejä muinaisesta malminkuljetuksesta vesiteitse Kiskosta Fiskarsin Ruukkiin. Tukkeja uitettiin puroja, jokia ja järviä pitkin aina 1950-luvulle saakka.

Ainutlaatuisen jokilaakson, jossa itse ruukki sijaitsee, ja järviverkoston lisäksi Fiskarsin luonto tarjoaa myös paljon muuta.  Ruukkia ympäröivät laajat metsäalueet kymmenine koskemattomine järvineen, joissa luonnon voi kokea parhaimmillaan. Hirven ja peuran lisäksi kuuluvat myös ilves, karhu ja susi metsien eläimistöön. Soilla voi kuulla metson ja teeren, myös lento-orava ja kaakkuri kuuluvat metsien pieneläimistöön. Fiskarsin metsissä löytyy pieniä paratiiseja pöllöistä, lepakoista ja korennoista kiinnostuneille.

Fiskarsin aluella on useita luonnonsuojelualueita. Noin neljännes metsistä on metsänhoidon ulkopuolella ja loput hoidetaan talousmetsinä, mutta myös niitä hoidetaan erityisellä huolella. talousmetsiä hoidamme sekä PEFC että FSC sertifiointikriteeristön mukaisella tavalla. Metsätalous kehittyi merkittävästi Fiskarsissa von Julinin toimesta 1840-luvulla, ja tänäkin päivä toimintaa harjoitetaan kestävästi, tulevat sukupolvet mielessä pitäen.

Siirry takaisin luontoaktivitettien pariin