ruukin retriitit

Hyvinvointiretriitit

Ruukin retriitit on kollektiivi hyvinvoinnin ammattilaisia, erikoistuneita kokonaisvaltaisten hyvinvointielämysten luomiseen sekä syvien muutosprosessien fasilitointiin. Joukostamme löytyy niin fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin osaajia kuin musiikin ja valmennuksen ammattilaisia. Yhdistelemme luovalla tavalla osaamistamme hyvinvointia ja kasvua tukeviksi työpajoiksi, retriiteiksi ja valmennuspäiviksi, joihin Fiskarsin upea luonto ja ympäristö antavat lisäsäväyksen. Tällaisia kokonaisuuksia et saa mistään muualta!

Ruukin retriitit – Hyvinvointielämyksiä & suuntaa muuttavia ryhmävalmennuksia

Ruukin retriitit tarjoaa laajan ja elämyksellisen kattauksen yksilöiden ja ryhmien hyvinvointia parantavia työpajoja ja valmennuksia, jotka voidaan myös räätälöidä tarpeen mukaan. Koe ainutlaatuinen äänirentoutus tai jooga live-musiikilla tai varaa tiimillesi intuitiota tai tiimin keskinäistä yhteyttä vahvistava työpaja.


Keholliset työpajat, 1-2h

Joogat: Monipuolinen kattaus erilaisia joogasuuntauksia, kuten vinyasa-, flow-, slow-, yin & yang, luontojooga tai palauttava jooga. Joogaan voi yhdistää myös live-musiikkia.

Liike- ja tanssi-improvisaatio: Tutustumismatka kehoon ja sen syvempään intuitiiviseen liikkeeseen musiikin, sanallisten vihjeiden ja kontaktin siivittämänä.
Venyttelytunti: Dynaamisen ja passiivisen liikkuvuusharjoittelun yhdistävä tunti, joka palauttaa sekä kehittää toiminnallista liikkuvuutta.

Toiminnallinen harjoittelu: Kokonaisvaltainen treeni, jossa kehitetään ja vahvistetaan monipuolisesti kehon fyysisiä toiminnallisia ominaisuuksia. Harjoitus tehdään pääasiassa omalla kehon painolla. Valittavana Low, medium tai high intensiteetin harjoitus. Harjoittelu voi tehdä joko sisätiloissa tai ulkona luonnon helmassa.

Hinnat: alk. 30 € / henkilö

Luovat elämykset ja rentoutuminen, 1-4h

Äänirentoutus / mindfulness-hetki: Tässä rentoutushetkessä käytetään palautumisen apuna musiikkia ja erilaisia sound healing -instrumentteja sekä mindfulness-harjoitteita. Halutessa rentoutumista lisää entisestään fasilitoijan palauttava kosketus. 1 – 2 h.

Ääni- tai rumpumatka: Ääni- tai rumpumatka tapahtuu hiljaisuudessa lattialla maaten niin, että jokainen osallistuja saa mahdollisuuden pysähtymiseen ja rentoutumiseen. Sinun ei tarvitse tietää, osata tai olla mitään. Riittää kun saavut paikalle, asetut matolle makoilemaan ja antaudut luottamuksella ja hyväksyvällä asenteella tuntemaan, mihin oma sisäinen matka sinua luontaisesti kuljettaa. Ääni voi synnyttää uusia oivalluksia, selkeyttää erilaisia elämän teemoja tai vain yksinkertaisesti antaa mahdollisuuden hetken pysähtymiselle kaiken kiireen keskellä. Työpajasta on saatavilla erilaisia variaatioita, myös live-musiikilla fasilitoitu versio. 2 – 4 h.

ImproFlow: Intuitiivisesti musiikilla fasilitoitu tila, joka tekee tilaa mielikuvitukselle ja luovuudelle. Kuin konsertti, jossa ei ole ennakkokäsikirjoitusta – vain flow, jossa musiikki syntyy hetkessä. Tilassa voit vapaasti kirjoittaa päiväkirjaa, joogailla, maalata, tai tehdä mitä tahansa luovaa kunhan suodaan muillekin mahdollisuus omaan rauhalliseen tilaan. Vaihtoehtoisesti ImproFlow:n voi saada tanssi-versiona, jossa osallistujat kuuntelevat, millä tavalla oma keho haluaa liikkua. 1,5 – 2 h.

Hinnat: alk. 40 € / henkilö

Yritysvalmennukset

Tarjoamme valikoiman yritysvalmennuksia, jotka on suunniteltu ajankohtaisiin etätyöajan tarpeisiin, tiimin keskinäisen yhteyden tai luovuuden ja innovaatiokyvyn vahvistamiseen. Voimme räätälöidä valmennuksia myös tiimin tai yrityksen uniikkeihin tavoitteisiin, haasteisiin tai tarpeisiin, tällöin kokonaisuus sisältää ennakkohaastattelun. Valmennukset ovat aina osallistavia ja sisältävät erilaisia valmennuksellisia ja / tai kehollisia harjoituksia. Ne voidaan järjestää joko sisätiloissa tai ulkona luonnon helmassa.

Tiimin yhteyden ja vuorovaikutuksen vahvistaminen: Työpajassa hyödynnämme, harjoittelemme ja vahvistamme koko tiimin, pienryhmän sekä kahden välistä kommunikaatiota erilaisten vuorovaikutusharjoitusten avulla. Työpajaan voi sisältyä esimerkiksi läsnäolevan kuuntelun harjoittelua, konstellaatioharjoituksia, tunne- ja tietoisuustaitojen harjoittelua sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä menetelmiä. 1,5 – 4 h.

Työnohjaus ratkaisu- ja voimavarakeskeisin menetelmin: Työnohjaus voidaan toteuttaa ryhmässä työnohjaajan ohjatessa keskustelua ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä menetelmiä hyödyntäen kohti yhdessä synnytettyjä toivottuja tavoitteita. Työpajassa käytettyjä voimavarakeskeisiä menetelmiä ovat esimerkiksi asteikkotyöskentely, onnistumisten analysoiminen, toivotun tulevaisuuden luominen sekä erilaiset luovaa ongelmanratkaisua lisäävät menetelmät. 1,5 – 4 h. Työnohjauksellinen piirityöskentely Piirityöskentelyä ovat hyödyntäneet erilaiset kulttuurit sekä yhteisöt kautta aikojen. Piirityöskentely tarjoaa mahdollisuuden moninaisten yksilöllisten mielipiteiden sekä kokemusten esille tuomiseen ja rikastaa myös yhteisön ymmärrystä sekä yhteistä tietoisuutta. 1,5 – 3 h.

Intuitio- ja luovuustaitojen vahvistaminen: Olemme tottuneet harjoittamaan rationaalista mieltämme, mutta usein emme uutta luovaa, innovatiivista ja intuitiivista mielen osaa. Tässä työpajassa sukellamme intuition maailmaan erilaisten luovien itsetuntemus- ja läsnäoloharjoitteiden avulla. Sisältää halutessa myös luento-osuuden. 1,5 – 3 h.

Hinnat: alk. 65 € / henkilö

Pyydä tarjous: ruukinretriitit@gmail.com