Naturaktiviteter och promenadrutter

Fiskars bruk är beläget i en lummig ådal, vars särprägel är dess rika natur med ädelträd och vattendrag. Stigar tar dig från den historiska bruksmiljön ut i naturen, där man kan finna stillheten bland ängar, vatten och skog. Naturen i Fiskars erbjuder en paus och sinnesro.

Då man närmar sig Bruket från norr eller söder öppnas ett vackert lanskap med betande kor, en lummig ådal och gröna branter med ädelträd.