Integritetspolicy

Fiskars Village är en del av Fiskars Group. Vi följer samma integritetspolicy.

Ikraftträdandedatum: 26.5.2021

Vi på Fiskars Group förbinder oss att skydda våra kunders och andra besökares integritet på våra webbplatser. Denna integritetspolicy beskriver hur Fiskars Group (”vi”) behandlar dina personuppgifter. För de syften som denna integritetspolicy avser är vi personuppgiftsansvarig. Denna integritetspolicy omfattar Fiskars Groups alla webbplatser, produkter och tjänster som samlar in personuppgifter eller som har länkats till denna integritetspolicy eller där den är synlig. Vi har ett gemensamt konsumentregister, och våra koncernbolag agerar gemensamt som personuppgiftsansvariga för detta register.

För oss är det viktigt att du känner till vilka personuppgifter vi samlar in och hur du kan påverka insamlingen och användningen av dina personuppgifter. I den här integritetspolicyn förklarar vi syftet med insamlingen och användningen av dina personuppgifter och hur vi har säkerställt att du har kontroll över dina personuppgifter.

Vi rekommenderar att du läser integritetspolicyn noga eftersom den ger viktig information om hur vi samlar in personuppgifter.

Om du har registrerat ett konto hos oss, glöm inte att uppdatera din personliga information om några förändringar sker.

Om du har några frågor, önskemål eller funderingar kan du när som helst kontakta vår konsumenttjänst.