Rissla skogsstig

Rissla skogsstig (ca 4 km) tar dig längs stigar och vägar i Brukets närliggande skogar till gamla Rissla kraftverket och Rissla vattenfall. Stigen startar och slutar strax utanför Brukets centrum.

Längs vägen finns vackra områden, en rast plats och plats för en lägereld. Stigen är även historiskt intressant, stigen tar dig till den gamla Rissla kraftstationen.  Rissla-dammen och elkraftverket byggdes 1899 på grund av Fiskars Bruks ökande behov av el. Den totala längden på Risslas skogsstig är cirka 4 km. Rutten startar och slutar strax utanför Brukets centrum. Stigen kan gås i båda riktningarna. Parkering på Fiskars torg.

KARTA:


ATT RÖRA SIG PÅ RISSLA SKOGSSTIG

TILLÅTET:

  • att röra sig till fots på rutten. För att minska på slitage, vänligen använd de märkta rutterna.

FÖRBJUDET:

  • att låta hundar gå lösa
  • att skräpa ner
  • att tälta eller slå läger
  • att göra upp eld förutom på därtill anvisad plats OSB! kolla eventuella brandvarningar på förhand. Att gör aupp eld under brandfara är strängt förbjudet!
  • att ta eller skada träd och buskar
  • att fånga, skada eller störa djur
  • terrängcykling (stigen går genom naturskyddsområden)
  • att använda motorfordon
  • fiske

SÄKERHET:
Vistelsen sker på eget ansvar. Vid Rissla damm föreligger risk för fall som förorsakar livsfara! Använd omvägen! Klättring på dammen förbjuden. Bergen, stenarna och trädens rötter längs med rutten kan vara hala.

VÄRNA OM NATUREN:
Vi uppmanar besökarna att värna om Risslas värdefulla natur genom att följa reglerna och njuta av naturen utan skräpa ner. All skräp bör sättas i ett sopkärl.

.

Öppen

Kontakt

Parkering: Fiskars torg, Åkerraden  1, 10470 FISKARS
Startpunkt: Långdalsvägen, 10470 Fiskars

Plats på karta

STARTPUNKT

Parkering: Fiskars torg, Åkerraden  1, 10470 FISKARS
Startpunkt: Långdalsvägen, 10470 Fiskars

Andra promenadrutter