KWUM- STUDIO CERAMICS, MUSEUM AND GALLERY

KWUM betyder dröm på koreanska – i Fiskars betyder det Karin Widnäs museum. Museets uppgift är att presentera inhemsk och utländsk studiokeramik, öka och upprätthålla intresset för både branschen och dess utbildning.
Öppethållning
Vinterutställning: 3.11-31.3 thu-sö kl. 12-17
Inträde
8 €/vuxna, 5 €/pensionärer, studerande.Fritt inträde för barn under 16 år. Du kan också bekanta dig med utställningarna via en virtuell guidning.
Adress
KWUM- STUDIO CERAMICS, MUSEUM AND GALLERY, Bakluravägen 12, 10470 Fiskars
Telefon
+358 50 511 2232

KWUM betyder dröm på koreanska – i Fiskars betyder det Karin Widnäs museum. Tanken på ett keramikmuseum mognade länge, men när projektet väl kom igång blev den över 300 kvadratmeter stora byggnaden färdig på ett par år. Arkitekturen kombinerar trä och keramik. Museet blir likt en provkarta på hur man kan använda keramik i byggnader. Arkitekt är Tuomo Siitonen som även ritat Studio Widnäs, hemmet, verkstaden och ateljén.

Inspirationskällor har genom åren varit: Karin Widnäs lärare professor Kyllikki Salmenhaara, förgrundsgestalt inom den finländska keramikkonsten; resor till Korea med dess starka keramik tradition; och den stimulerande gemenskapen med hantverkarkollektivet i Fiskars. En pådrivande kraft har varit behovet att försvara keramikens ställning i Finland, att föra vidare allt det kunnande som funnits och finns inom detta område och som blivit allt njuggare behandlat i undervisningen. Det är viktigt att bevara kunskapen om branschens material och arbetsmetoder.

Bland de utställda objekten kommer vid sidan av Karin Widnäs egna samlingar, även att visas växlande utställningar av såväl inhemska som utländska keramiker.

Mera information: www.kwum.fi