Guidade turer

Ta en promead med vår auktoriserad Bruksguide och lär sig om områdets historia och nutid! Vid bokning av guide meddela önskad tid, gruppstolek och önskat språk.

Historia och nutid – ca 60min

Under dena guidade tur redogör guiden för Brukets mångskiftande och intressanta historia, presenterar de viktigaste sevärdheterna och berättar om de hantverkare, formgivare och konstnärer som numera bor och arbetar i Fiskars. Rundturen med guiden kan antingen göras med gruppens egen buss eller till fots. Maximiantalet för en rundvandring till fots är 25 personer.

Guideavgiften betalas direkt till guiden, antingen kontant eller enligt faktura. Guidningsspråken är finska, svenska och engelska. Om guidningen inte har annullerats senast två vardagar före avtalad guidning, debiteras hela beloppet.

Pris/grupp 2024: må-lö 120 €, sö- och helgdag 180,00 €. Faktureringstillägg 5 €

Berättelser om bruket och dess hantverkare 90-120min

Under denna tur bekantar vi oss med övre brukets levande historia, dess butiker och lokala hantverkare. Turen innehåller besök till en eller flera butiker och verkstäder, beroende på öppetider och tillgänglighet.

Den här rundturen för oss närmare de lokala hantverkarnas vardag och arbete. Följ med hantverkare i sitt arbete och hör mera om livet i Fiskars.

Guideavgiften betalas direkt till guiden, antingen kontant eller per faktura. Guidningsspråken är finska, svenska eller engelska. Om guidningen inte har annullerats senast två vardagar före avtalad guidning, debiteras hela beloppet.


Pris/grupp 2024: må-lö 180 €, sö- och helgdag 270 €. Faktureringstillägg 5 €.