Parken Villa 2024

Parken Villa, belägen i hjärtat av Fiskars Bruk, håller på att byggas om till eleganta bostäder som erbjuder bekvämt boende i en fantastisk historisk miljö.

Under 2024 kommer sju nya bostäder att färdigställas i den historiska byggnaden och erbjuda nya bostadsmöjligheter i Fiskars Bruk. Parken Villa, som ligger mitt i bruksområdet, är en träbyggnad som uppfördes 1857.

Byggnaden renoveras med respekt för det gamla och efter sommaren 2024 kommer sju bostäder att vara klara för inflyttning, varav fyra kommer att ligga på bottenvåningen och tre på övervåningen.

Parken Villa 1. våning
Parken Villa 2. våning

Bekanta dig med bostäderna

BOSTAD A1, 1vån. – 3r+k, 74 m2, egen ingång i norra gaveln. Hyra 1160€/mån.

BOSTAD B2, 1vån.- 3r+k, 65,5m2, gemensam ingång i mitten av byggnaden. Hyra 1010€/mån.

BOSTAD B3, 1.vån. – 2r+k, 60,5m2, gemensam ingång i mitten av byggnaden. Hyra 940€/mån.

BOSTAD B4, 2.vån, – 3r+k, 86,5m2, gemensam ingång i mitten av byggnaden. Hyra 1250€/mån.

BOSTAD B5, 2.vån. – 1r+k, 64m2, gemensam ingång i mitten av byggnaden. Hyra 900€/mån.

BOSTAD B6, 2.vån. – 1r+kk, 30,5m2, gemensam ingång i mitten av byggnaden. Egen balkong. Hyra 480€ mån.

BOSTAD C7, 1.vån. – 3r+k, 83m2, egen ingång i södra gaveln. Hyra 1400€/kk.

Intresserad av en lägenhet i Parken Villa? Skicka in en bostadsansökan!

Information om att bo i Parken Villa:

  • Adress: Kopparhammarvägen 3, 10470 Fiskars
  • Bostäderna byggs för närvarande och kommer att vara inflyttningsklara den 1 september 2024.
  • Hyresavtal tecknas initialt för en tidsbegränsad period på ett år, varefter avtalet blir tillsvidare.
  • Bostäder hyrs inte ut som fritidsbostäder.
  • Vi ber om att ansökningar ska skickas in senast den 15 maj 2024, varpå vi kommer att kontakta sökande. Ansökan är inte bindande.
  • Vi kommer att meddela sökande om visningsdagar, som kommer att äga rum under maj-juni.

Frågor
och svar

Vad inkluderar i hyran?

Hyran inkluderar värmekostnader (fjärrvärme). Hyresgästen betalar för vattnet och elen enligt förbrukning.

Behöver jag ett elavtal?

Hyresgästen gör eget elavtal med elbolaget.

Får man ha husdjur i lägenheterna?

Husdjur är välkomna enligt avtal. Meddela om eventuella husdjur på förhand.

Är rökning tillåtet?

Rökning är inte tillåten i byggnaden.

Jag vill ha en sommarbostad och/eller jag vill hyra ut bostaden

Bostäderna i Parken Villan är inte ämnat för säsongsboende. Att hyra ut bostaden eller idka inkvarteringstjänster, så som Air BnB i dem är förbjudet.

Hur mycket är hyresgarantin?

Hyresgarantin är en summa på två månaders hyra och den betalas innan hyreskontraktet börjar. Nyckelpanten är 50€ och det betalas då nyckeln löses ut.

Är bostäderna tillgängliga?

Parken Villan byggnaden är inte tillgänglig, i.o.m. trappor och höga tröskel. Det finns ingen hiss i huset.

Behöver jag försäkring?

Vi kräver av hyresgästen en försäkring för lösöre

Intresserad av en lägenhet i Parken Villa? Skicka in en bostadsansökan!

1. våningens gavelbostad C7

2. våningens bostad B4

PARKEN VILLAN HISTORIK

År 1857 överfördes stommen från en stor timmerbyggnad på Mörby gården i Pohja församling till Fiskars bruk. Enligt officiella dokument köptes byggnaden, men enligt rykten vann bruksägaren byggnaden i ett kortspel.

Två tjänstemannabostäder byggdes av timret, den ena av nedre våningens timmer togs från en plats mer norrut och den andra av övre våningens timmer från en plats mer söderut. På brandförsäkringskartan från åren 1894-1914 är platsen för Parken Villa markerad som ”Skogvaktarens byggnad”, men senare ändrades beteckningen till ”Tjänstemannabostad”. Över åren har byggnaderna fått namnen Parken Villa I (den södra byggnaden) och Parken Villa II (den norra byggnaden).