Samlingslokalen

Samlingslokalen är  ritad av arkitekt Waldemar Aspelin och blev färdigställt med hjälp av brukets invånare år 1896. Den stora balsalen är dekorerad med Lennart Segerstråles målningar från 1938. Konstnären använde brukets befolkning som modeller och på så sätt berättar tavlorna sin egen historia om livet i bruket.  Huset används fortfarande för många möten och fester.