Stenhuset

Stenhuset, som kallades även för stenmuren,  är brukets huvudbyggnad – corps de logis – och byggdes mellan 1816 och 1822. Ursprungligen var det ägarens bostad och brukets administrativa centrum. De första ritningarna av den neoklassiska byggnaden gjordes av Pehr Granstedt, kompletterades med ritningar från Charles Bass och även C.L Engel deltog i designarbetet.  Idag används byggnaden som Fiskars representantkontor.