Övre Brukets kulturstig

Bekanta dig med övre Bruket på egen hand med hjälp av Fiskars Museum media guide. Kulturstigen är ca. 2 km lång.
Öppethållning
Alltid öppet
Adress
Fiskars torg, Åkerraden 1, 10470 Fiskar
Telefon
+358(0)45 180 8111

Fiskars Bruk kan delas upp i övre och nedre bruket som bildats längs två korsande gator. Den övredelen av bruket, som finns från torget uppåt har byggts upp under fyra århundraden när Bruket expanderade. Byggnaderna i området var en gång arbetarboenden och kontorer. Här hittar du even gamla ladugården och maskin verkstaden samt gamla plog fabriken. Fiskars Museums media guide ger dig en inblick i området och dess historia. Kulturstigen är ca. 2 km lång, du antigen gå eller cykla runt stigen.

Media guide: https://tarinasoitin.fi/ylaruukki

Startadress: Fiskars torg, Åkerraden 1