Tomt 12, ca 1400m², Kattkärr, Fiskars

Katinsuo, Fiskars

Öppen

Kontakt

Pris 32 000€
Storlekca 1400m2
Bygglovca 350m2

Kattkärr ligger öster om Fiskars omringat av åker och skog. På området finns flera egnahemshus, men också bra med eget utrymme. Fiskarsin koulu (finskspråkigt lågstadie) ligger bara ca. 1km från området.

Området har en deltaljplan A-9, l u 3/4. Tomten är för engnahemshus.

A-9 = Fasaden skall vara av trä.
l u 3/4 = Man får bygga 1 ¾ våningar.

Katinsuo_Kaavamääräykset

Rakennustapaohje_Katinsuo