Övre Brukets kulturstig

Bekanta dig med övre Bruket på egen hand med hjälp av Fiskars Museum media guide. Kulturstigen är ca. 2 km lång.

Fiskars Bruk kan delas upp i övre och nedre bruket som bildats längs två korsande gator. Den övre delen av Bruket, som sträcker sig norrut från torget har byggts upp under fyra århundraden när Bruket expanderade. Byggnaderna i området var en gång arbetarboenden och kontorsbyggnader. Här hittar du även Gamla Ladugården och Mekaniska Verkstaden samt Gamla Plogfabriken.

Ta en promenad i Övre Bruket med hjälp av Fiskars Museums medieguide, där det finns karta på området och beskrivningar på intressanta byggnader. Kulturstigen är ca. 2 km lång, du antingen gå eller cykla rutten.

Tips: Be gruppens ungdomar agera som er guide med hjälp av medieguiden.

Öppen

Kontakt

Startplatsosoite: Fiskars torg, Åkerraden 1

Plats på karta

Startplats på kartan

Parkering: Torgets parkeringsområde

Andra promenadrutter