Östersjödagen på KWUM keramikmuseum

tors 31.8.2023

Östersjödagen ordnas årligen på initiativ av John Nurminens stiftelse och infaller den sista torsdagen i augusti. I år blir det 31 augusti. Dagen firas med olika evenemang i Finland, vid kusten i syd och i väst och vid åar och älvar, som alla rinner ut i Östersjön.

Ett för alla öppet hus ordnas i KWUM kl. 13 – 15 med ett diskussionstillfälle, där keramikkonstnär Karin Widnäs berättar om sitt engagemang för Östersjön och Östersjö-experten, docent Anita Mäkinen berättar om Östersjöarbetet och vad var och en kunde göra för att bidra till Östersjöns välmående.

Mer info om dagen: https://itameripaiva.fi/tapahtuma/keramiikkataide-kohtaa-itameren-fiskarsissa/

Välkommen med till KWUM på Östersjödagen! Bakluravägen 12 Vi kan alla göra något tillsammans för Östersjöns framtid!

KWUM keramikmuseum

Bakluravägen 12, 10470 Fiskars