Fiskars Village Art & Design Biennale

sön 16.6. – sön 1.9.2024

Fiskars Village Art & Design Biennale är en evenemangshelhet, som söker nya tankar och erfarenheter kring konst och formgivning. Fiskars Village Art & Design Biennale för samman aktuella frågor och ger rum för nytt och överraskande inom modern konst, formgivning samt arkitektur. Årets Biennale består av två utställningar:

SKÖR – Utställning med stark lokal prägel

Öppet må-sö 11-18

Med utställningen Skör firar Onoma sin 30-åriga historia. I år har kuratorn Marja Sakari valt att betona det lokala kunnandet och konstnärer enbart från Fiskars bruk har bjudits in, med några konstnärer från Artist in Residence-programmet Fiskars AiR. Temat för utställningen 2024 styr tankarna såväl mot världspolitikens och naturens som mer allmänt livets skörhet.

Det lokala samhället som formas av konstnärerna och hantverkarna i Fiskars kan ses som en skör struktur som uppstår kring det kreativa. Samtidigt har strukturen visat sig vara förvånansvärt seg och kraftig. Fiskars historia, natur, hantverkstradition, förmånliga arbetsrum samt den lugna och inspirerande omgivningen bidrog till att locka, och lockar fortfarande konstnärer till bruket. Människor har kommit och gått men konsten och kreativiteten är fortfarande närvarande.

Med utställningen Skör vill Onoma hedra den uthållighet och orubblighet som Fiskars konstnärssamhälle har visat i över 30 år. Till de inbjudna hör fem framlidna konstnärer som bott i Fiskars, nämligen Martti Aiha, Markku Kosonen, Jukka Mäkelä, Stig Nordman och Howard Smith. Utställningen utvidgas till en eloge för olika arbetssätt och värnandet av traditioner som syns i Fiskarsbornas arbete.

Utöver sitt huvudtema lyfter utställningen fram andra teman inom vilka verk sammanflätas, överlappas och korsar varandra. I sina verk behandlar konstnärerna den sköra naturen, tidens gång, rum och plats. Naturen, tiden och rummet kan förstås på olika sätt och genom olika kombinationer: ett naturtillstånd, tidens natur, naturens tid. Inom tid ryms ett skört liv från födsel till död. Konstnärer närmar sig det sköra såväl på en mer abstrakt nivå genom ämnets skörhet som via materialets skörhet. Hur känsligt och skört kan materialet bli utan att det förlorar sin styrka? Flera verk betraktar det sköra genom sinnets rörelser. Lek och sinne skapar sköra sinneslekar, lekfulla kombinationer. I utställningen talas det om sinnestillstånd, platsers och rummets tid samt om vår tids rum.

Många av utställningens verk betraktar ett förgängligt arv, såväl hantverkstraditioner som försvinnande folktradition. I Fiskars har man lärt sig att värna om detta förgän gliga sköra och man inhämtar också idéer ur det.

I utställningen visas verk av totalt 69 konstnärer. Till helheten hör ett brett urval av lokalt kunnande inom olika material och konstformer. Genom fem konstnärers insats presenteras också Fiskarsbrukets gästateljé, Onomas internationella konstnärsresidens Fiskars AiR som har verkat i 18 år.

Konstnärerna

Erna Aaltonen / Martti Aiha / Eeva-Kaisa Ailus / Päivi Alajuntti / Upi Anttila / Heikki Aska / Daniela Bergschneider / Bella Deary & Nicholas Tossman / Kirsti Doukas / Mafune Gonjo / Hannele Grönlund / Eero Haikala / Laura Hallantie / Lulu Halme / Antrei Hartikainen / Pekka Ijäs / Mari Isopahkala / Maikki Kaikuru / Tiina Karimaa & Lumi Fellman / Erika Kelter / Minja Kolehmainen / Sirpa Kolu & Pirkko Kolu / Markku Kosonen / Maaretta Krohn / Barbro Kulvik & Antti Siltavuori / Mikko Laakkonen / Peetu Liesinen / Elina Makkonen / Johanna Matruka / Rudi Merz & Laura Merz / Camilla Moberg / Risto Musta / Timo Mustajärvi / Anu Mykrä & Reetta Ranta / Jukka Mäkelä / Pia Nieminen / Stig Nordman / Ron Nordström / Piitu Nykopp / Saara Paatero-Burtsov / Katri Pailos / Jaakko Pakkala / Deepa Panchamia & Viivi Varesvuo / Tuulia Penttilä / Milvi Pesari / Mikael Pohjola / Katarina Reuter / Sami Ryhänen / Annatuuli Saine & Saine Ensemble / Rutsuko Sakata / Taru Samola / Lea Sarasjoki / Howard Smith / Riitta Talonpoika / Anna Ulff / Tiina Vaskivaara & Susanna Louneva / Eva Vevere / Karin Widnäs / Kari Virtanen / Arto Vuohelainen / Katja Öhrnberg

Arbetsgrupp

Utställningens kurator: Marja Sakari

Utställningsarkitektur: Mattila&Merz / Laura Mattila & Mikko Merz (medlemmar i andelslaget Onoma)

Utställningens grafiker: Ilona Ilottu / Dog Design

Produktionsansvar: Matleena Kalajoki (verksamhetsledare), Risto Musta och Kati Sointukangas

Kontakt: matleena@onoma.fisakarimarja@gmail.com

ÖVERRASKNINGSGÄST

SOMMARGÄST-utställningen är den andra huvudutställningen i Fiskars Village Art & Design Biennale sommaren 2024

Huvudutställningen för Luovi Productions, grundaren av Fiskars Village Art & Design Biennale, förvandlar det gamla spannmålsmagasinet längs Fiskarsån till en stämningsfull sommarvilla. På övervåningen byggs olika rum som tillsammans bildar ett stort vardagsrum med olika funktioner. Rummen är designade tillsammans med noggrant utvalda designmärken. I planerna ingår minst matsal, kök, vardagsrum, sovrum, barnrum och studio. Överraskningsmomentet blir verklighet när överraskningsgäster anländer till sommarvillan. En internationell konstnär utvald av curator Sini Rinne-Kanto anländer till varje rum, vars verk lägger till lager och djup till den rumsliga upplevelsen.

Yllätysvieras / Överraskningsgäst / Surprise guest

Sädesmagasinet, Fiskarsvägen 333, 10470 Fiskars


I biennalens utställningar medverkar kring 100 konstnärer, formgivare och artesaner.

Fiskars Village Art & Design Biennale är ett evenemangskomplex som kommer att anordnas för tredje gången, som söker nya idéer och erfarenheter från konstens och designens ständigt omdefinierande knutpunkter. Fiskars Village Art & Design Biennale konfronterar aktuella frågor om samtidskonst, design och arkitektur och ger utrymme åt det nya och överraskande.

Biennalens huvudsamarbetspartner är åter i år Fiskars, vars födelseort är huvudsäte för evenemanget. Fiskars som firar sitt 375-årsjubileum är stolt över att kunna uppmärksamma sin födelsedag i Fiskars bruk med såväl biennal, Fiskars Festival-konserter samt åtskilliga andra besök och evenemang.


Fiskars Village Art & Design Biennale

Öppet 16.6.–1.9.2024, må-sö kl. 11–18

Öppen

16.6.-1.9.2024 må-fre