Fiskars Village Art & Design Biennale 2022

Fiskars Village Art & Design Biennalen ordnas i Fiskars bruk och i Raseborg 22.5–4.9.2022.
Datum för evenemang
22.05.2022 - 04.09.2022
Öppethållning
Dagligen 11-18 (Arkitektens hus dagligen 12-17)
Inträde
18€ biljett
10€ rabatterad biljett
Gratis inträde med Museikortet
Adress
Kopparsmedjan, Magasinet, Ehrnroothsparken, 10470 Fiskars

Fiskars Village Art & Design Biennale bjuder på en mötesplats för aktuella frågor samt nytt och överraskande tänkande inom samtidskonst, formgivning och arkitektur. Genom en serie utställningar bjuder biennalen in konstnärer, formgivare, arkitekter samt publiker och lokala grupper och uppmuntrar till öppen diskussion.

 

KÖP BILJETT

Huvudutställningarna är:

Anniina Koivus och Andrea Caputos Knots & Knits-utställning

Biennalen för dig närmare formgivningens detaljer. Knots & Knits (“knutar och stickningar”) är den fjärde delen av Andrea Caputos och Anniina Koivus forskningsprojekt och utställningsserie U-JOINTS. U-JOINTS (“ufogningar”) som visades för första gången under Salone del Mobile i Milano 2018 fäster uppmärksamheten vid formgivningens och arkitekturens skarvar. Dessa uppmärksammas sällan, utan är oftast osynliga eller dolda inuti ett föremål. U-JOINTS avslöjar dessa dolda detaljer och bjuder in publiken för att bekanta sig med skönheten och kvaliteten i dessa föremål och strukturer. I Fiskars spannmålsmagasin tar Knots & Knits synligt isär textilens, tygets och repets historia. Vare sig det handlar om att rigga tunga föremål, slå in matsäck eller gåvor, fästa lindansarens lina, finns knutar överallt. Knuten anses vara det äldsta sättet att fästa ting.

Magasinet, Fiskarsvägen 333, 10470 Fiskars. Öppet må-sö 11-18. 

Arkitektens hus, en serie små hus i trä som installeras på en ängen bredvid Ehrnrooths park.

Ekologiska små hus med lätt konstruktion ökar i popularitet. Till biennalens kuriositeter hör utställningen Arkitektens hus som består av sex små trähus som också lämpar sig för övernattning. Husen är sinsemellan olika och har planerats av topparkitekter. De är till storleken maximalt 30 kvadratmeter och har installerats på en solig äng omgiven av ekskog. Husen byggs på ett ansvarsfullt sätt enligt en så kallad off grid-princip. Eltillförseln till husen sker genom bland annat förnybar solenergi som produceras med solpaneler. Arkitektens hus skapar en enhetlig rutt rik på upplevelser. För interiörerna ansvarar grundare och chefredaktör för tidningen Asun, Ulla Koskinen. Husen är till salu och fortsätter sitt liv i ny ägo efter utställningen.

Ehrnroothsparken, 10470 Fiskars. Öppet från 26.5. må-sö 12-17. 

Boka logi i ett av minihusen: https://fiskarsvillagebiennale.com/sv/hem/

 

HIDDEN – sinnenas former, andelslaget ONOMAs sommarutställning

Konstnärens och den kreativa aktörens arbete präglas av material som i sin tur stimulerar särskilda sinnen. I Onomas sommarutställning Hidden funderar aktörerna på sinnenas betydelser och möjligheter för det egna arbetet. Men konstens tolkare eller föremålets användare då? Många faktorer påverkar hur ett verk eller föremål upplevs och vilka sinnen som stimuleras. Ofta kan verkets eller föremålets skapare kraftigt styra tolkningen.

”Allt vi gör och upplever sker i samarbete med våra sinnen. Medvetet och omedvetet. När ett viktigt sinne försvagas, brister, försvinner eller krånglar kommer andra sinnen till undsättning för att lappa till helheten. Vi märker hur sinnenas samspel fungerar och hur perfekt helheten är med tanke på människans psykiska och fysiska balans. Det finns en mångfald av perfekt helhet. Den är individuell och unik och därför mycket fascinerande. De förändringar i våra sinnesupplevelser som den snabba digitaliseringen har medfört samt den senaste tidens fysiska och psykiska isolering har väckt ett behov av att använda våra sinnen på ett mer övergripande sätt. Vi längtar efter sinnesupplevelser och tankar som dessa ger upphov till. Jag upplever att utställningens tema är särskilt aktuellt just nu”, säger Laura Sarvilinna, kurator för Hidden.

Svarta och Vita Salen, Kopparsmedjan, Kopparhammarvägen 10470 Fiskars. Öppet må-sö 11-18. 

Parallella programmet

Fiskars Village Art & Design Biennalen säkerställer den sociala gemenskapen och mångfalden i sitt program med att sammanställa ett parallellt biennalprogram av evenemang och workshops ledda av konstnärer, formgivare och gallerier i området.Läs hela programmet här: https://fiskarsvillagebiennale.com/sv/hem/ 

 

“Fiskars Village Art & Design Biennalen grundades för att skapa innehåll och tjänster för den växande kulturturismen. Världen omkring oss har förändrats under de två senaste åren. Nu känner vi stor oro för hela kulturfältets återhämtning och utveckling. Kulturen lever genom interaktion. Fiskars biennalens centrala uppgift är att erbjuda konstnärer och formgivare möjligheter att presentera sitt kunnande, möta publiken och varandra. Vi kunde inte ha hittat en bättre miljö för evenemanget än Fiskars bruk och dess kreativa samfund,“ säger biennalens grundare och kurator Kari Korkman.

 

Information:

https://fiskarsvillagebiennale.com/sv/hem/

Programchef Anni Korkman
anni.korkman@luovi.com
+358 40 846 5576

Hidden – sinnenas former utställningschef Susanna Louneva
susanna@onoma.fi
+358 44 7588203

KÖP BILJETT