Internationella museidagen

lör 18.5.2024

Internationella museidagens tema är i år ”Museer, utbildning och forskning”. ICOM vill lyfta fram kulturinstitutionernas viktiga roll i att erbjuda en heltäckande utbildningsupplevelse. Fiskars museum firar Internationella museidagen 18 maj genom att bjuda fritt inträde till museet och visa hur man bygger en gärdsgård!

Plats på kartan

Åkerraden 13, 10470 Fiskars