Fiskars Village Art & Design Biennale 2019

Den första Fiskars Village Art & Design Biennale helheten arrangeras i Fiskars sommaren 2019 och utgör en start på en serie av fyra biennalen.
Datum för evenemang
19.05.2019 - 15.09.2019
Inträde
15/20€
Adress
Magasinet, Kopparsmedjan, Tröskhuset,

Fiskars bruks kulturhistoriska och naturligt vackra område kommer att stå som scen för Fiskars Village Art & design Biennale, som arrangeras första gången sommaren 2019. Biennalen samlar ihop både internationella och lokala konstnärer och formgivare samt lokala föreningar och grupper till en kuraterad helhet.

Biennalen bjuder på en aktuell och jämlik mötesplats, där skapare och deltagare kallas samman. Huvudutsällningen sprider sig över tre bruk, och mindre satellitevenemang arrangeras i hela Raseborg. Festivalen poängterar i all sin verksamhet ett mångsidigt jämlikt och hållbart verksamhetssätt. Den internationella Biennalen, som värnar sina värderingar, kommer att växa sig större än dess fysiska storlek, men behåller sin intimia och jordnära känsla.

Biennalens konstkurator Jenni Nurmenniemi tar fram samlevnad mellan arter och framhäver materialens funktionalitet före den människocentrerade perspektiven. Nyckelord är immersiv, porös, andas, genimskinlig. Tidens lager i omgivningen, de olika utrymmena och utrymmet mellan dem och kontakten med brukets arkitektur och struktur lyfts fram med hjälp av modern konst.

Kurator för formgivningssidan, Jasper Morrison, är en mästare på minimalistiska detaljer, och fascineras av vardagliga bruksföremål, formade av tid och ändamål. Även kreativitet formas och blir djupare på ett intressant sätt med tiden, och med denna tanke har Morrison bjudit in formgivare från olika åldersgruopper, utan en övre åldersgräns.

Biennales tredje utställning, Andelslaget för hantverkare, formgivare och konstnärer ONOMAs Tehdas – Fabrik – Factory, är kuraterad av Anniina Koivu. Utställningen behandlar temat Fabrik ur formgivningens och konstens synvinkel. Det är en modern blick i dages arbetskultur och det nya tankesättet om arbete och produktionsprocesser. Tehdas inpirerar att stiga över gränser och kombinera idéer och innovativa produktionssätt till nya produkter och verk.

 

Fiskars Village Art & Design Biennale produceras av Luovi Productions (grundat 1995), vars kändaste festival Helsinki Design Week har vuxit till en av Nordens största design evenemang. Luovi bygger Biennale i samarbete med ONOMA. Biennales grafiska identitet är skapat av Werklig.

 

Information: producent Johanna Bruun johanna.bruun@helsinkidesignweek.com.