Gamla Kvarnen

Fiskars kvarn var redan på 1620-talet, innan bruket grundandes, flitigt anlitad. Hur långt tillbaka i tiden man vid Fiskars å har haft en hjulkvarn är ändå okänt. Till en början verkar bruket ha haft en egen mjölnare, den första omnämns år 1672, men kvarnen har även varit utarrenderad t.ex. år 1691.

Eftersom Fiskars bruk också hade en masugn som delade ränna med kvarnen fick de två turas om vattenflödet. Fiskars å var känd för tidvis vattenbrist och därför hade kvarnen endast två par stenar. Det ser ut som att bruken också idkade handel med mjöl eftersom det är känt att en hel del mjöl vid den här tiden exporterades till Stockholm. Möjligen importerades säd från Reval som sedan maldes här och såldes vidare med skeppen som seglade mellan Sverige och Finland.

 

Mer infomation om kvarnen: https://tarinasoitin.fi/mylly