Gjuteriet

Gjuteriet som blev klar 1836, hade två kupolugnar. Produktionen i gjuteriet var främst för brukets egna behov. Där gjordes till exempel kugghjul och maskindelar men också föremål till salu så som stekpannor, spisar och andra hushållsartiklar. Den största beställningen gjordes av Finlayson- fabriken  i Tammefors som år 1837 beställde 90 gjutjärnstolpar och ett vattenhjul. Verksamheten i gjuteriet upphörde år 1954.