Kulla

För arbetarna byggdes en grupp hushållsbyggnader år 1859. Under Julin-perioden (mitten av 1800-talet) trodde man att hus bygda på högre sluttningar skulle var hälsosammare än gamla bostäder i den låga dalen. Det finns tre hus sammanlagt och som bäst var det mer än två hundra människor varav 160 barn som bebodde husen. Idag har husen renoverats och är bosatta av ett dussin hushåll.