Kardusen

Kardunen byggdes 1843 för de brittiska finsmederna som flyttade från Sheffield till Fiskars. Den nya finsmedjan behövde arbetskraft och det bästa i branschen hittades i Sheffield.  Huset liknade ett tobakspaket från 1800-talet,  kardusen och därifrån härstammar byggnadens namn. Idag har byggnaden två butiker.