Toimintamme ohjenuorat

Elävä ruukkialue tarjoaa yrittäjälle työ- ja myymälätilaa, asumista ja luovan ympäristön – sekä ennen kaikkea ihmisiä, asiakkaita. Paikallinen käsityö, design ja taide tekevät Fiskarsin Ruukista uniikin kohteen. Fiskars on jo kolmen vuosikymmenen ajan toiminut huippuosaajien koti- ja työpaikkana sekä inspiraation lähteenä. Alueella on vuokrakohteita tarjolla, sekä liiketiloja, työtiloja, että asuntoja. Vuokrausliiketoiminnassa noudatamme kestävän vuokrausliiketoiminnan periaatteita.

Fiskars Groupin kiinteistö- ja vuokrausliiketoiminnan periaatteet Fiskarsin ruukissa

Fiskarsin ruukki on noin 600 ihmisen koti, jossa sadat eri alojen ammattilaiset työskentelevät. Täällä toimii noin 50 yritystä, jotka työllistävät lähes 200 työntekijää vuoden ympäri sekä kymmeniä kausityöntekijöitä. Suuri osa yrityksistä toimii luovalla alalla muotoilun, käsityön ja taiteen parissa. Vuonna 1649 perustettu Fiskarsin ruukki on viimeisen runsaan neljännesvuosisadan ollut tunnettu taiteen ja muotoilun ”Mekkana” Suomessa. Nykyään Fiskars Village on myös jopa kansainvälisiä tunnustuksia saanut matkakohde*), joka tarjoaa
elämyksiä myös luontomatkailijalle, lähiruuan ja -juoman sekä esittävän taiteen ystävälle.

Fiskars Group omistaa ja yhtiön kiinteistöyksikkö hallinnoi sekä ylläpitää merkittävää osan ruukin maa-alueista sekä yli 100 alueella sijaitsevaa rakennusta, joista liki 30 on suojeltuja. Yhtiö vuokraa omistamiensa rakennusten tiloja niin asuin-, liiketila- kuin tuotantotoiminnan käyttöön. Kaikkiaan yhtiön tiloja on vuokralla noin 200 kappaletta; pienistä putiikeista, pajoista ja
asuinhuoneistoista, hotelli-ravintoloihin ja jopa yli 3000 neliön tuotantotiloihin. Osana Fiskars Villagen matkailuliiketoimintaa kehitämme, ylläpidämme ja vuokraamme myös yhteensä yli 3000 neliömetrin tapahtuma-, näyttely- sekä kokous- ja juhlatiloja.

Vuokrausliiketoimintaamme koskien olemme määrittäneet seuraavia pääperiaatteita:

 • Pyrimme kehittämään ja luomaan puitteita, mitkä mahdollistavat eri toimialojen ja yritysten etabloitumisen sekä työpaikkojen luomisen Fiskarsiin. Eritoten pyrimme edistämään käsityöläisten, muotoilijoiden ja taiteilijoiden mahdollisuuksia asua ja työskennellä Fiskarsissa, mikä tukee ruukin ja sen elinvoimaisen yhteisön säilymistä ja kehittymistä ajassa.
 •  Haluamme kehittää ruukkialuetta pitkäjänteisesti ja suosimme toistaiseksi voimassaolevia ja/tai pitkäkestoisia (minimissään vuoden mittaisia) vuokrasopimuksia. Liiketilavuokralaisten valintaamme ohjaavat liiketilassa harjoitettavan toiminnan yleinen vastuullisuus sekä tuotannon paikallisuus, eettisyys ja ekologisuus – myös mahdollisuuksien mukaan tuotteiden kotimaisuus ja paikallisuus.
 •  Liiketilavuokrauksessa asetamme etusijalle luovan alan yritykset sekä toimialat, jotka sopivat yhteen ja tukevat Fiskars Villagen keskeisiä matkailua*) tukevia teemoja; käsityö, muotoilu & taide, esittävä taide sekä lähiruoka & -juoma sekä luonto & ulkoilma-aktiviteetit.
 • Pyrimme pidentämään matkailijoiden viipymää alueella yhteistyössä vuokralaistemme ja muiden ruukin toimijoiden kanssa mm. optimoimalla aukioloaikoja.
 • Pyrimme toimimaan energia- ja materiaalitehokkaasti, mm. käyttämällä kestäviä ja kierrätettäviä materiaaleja sekä käyttämällä pääsääntöisesti uusiutuvia energialähteitä lämmitykseen sekä vesi- ja tuulivoimalla tuotettua sähköä. Toivomme myös vuokralaistemme noudattavan energiankäytössään ja valinnoissaan samoja periaatteita.
 • Edistämme vuokralaistemme mahdollisuuksia jätteiden lajitteluun, kierrättämiseen sekä muihin kiertotalouden ratkaisuihin. Kannustamme myös vuokralaisiamme sekajätteen määrän minimointiin.
 • Asuinhuoneistojemme vuokrauksessa etusijalla ovat paikalliset yrittäjät ja yhteisöt, jotka vuokraavat myös toimitilojamme tai muutoin harjoittavat toimintaansa ruukkialueella.
 • Eritoten asuinhuoneistojen asukasvalinnoilla pyrimme luomaan edellytyksiä Fiskarin koulun toiminnan jatkuvuudelle. Myös omakotitonttiemme markkinointia kohdistamme erityisesti lapsiperheisiin.
 • Asuinhuoneistomme eivät ole tarkoitettuja vuokrattavaksi vapaa-ajan asunnoiksi, eikä niitä saa vuokrata lyhytaikaisen majoituspalvelujen tarjoamista (esim. AirBnB toimintaa) varten
 • Keräämme ja otamme vastaan palautetta vuokralaisiltamme asiakastyytyväisyyden sekä toiminnan kehittämiseksi sekä järjestämme yhteistyötilaisuuksia ruukin yrittäjien kesken.
 • Kannustamme niin asuinhuoneisto- kuin liiketilavuokralaisiamme sitoutumaan näihin periaatteisiin.

*) Global Top 100 Sustainable Destinations 2019, Vuoden kotimainen matkakohde 2019, Culture EDEN In Finland 2017, Vuoden kotimaan matkakohde 2015

© Fiskars Oyj Abp, 11.11.2020